bacati na pod


bacati na pod
floor
* * *
• floor

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bacati — bàcati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što, koga), v. baciti 2. (na što) razg. davati važnost, stavljati težište [bacati na stil; bacati na sadržaj] 3. (komu, čemu) polagati (2) 4. (Ø, čime) kretati se vrlo …   Hrvatski jezični portal

  • bàcati — (∅, koga, što, komu, čemu, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga), {{c=1}}v. {{ref}}baciti{{/ref}} 2. {{001f}}(na što) razg. davati važnost, stavljati težište [∼ na stil; ∼ na sadržaj] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nòga — nòg|a ž 〈D L nòzi, A nȍgu, N mn nȍge, G nȍgū/nógā reg. knjiš.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}ud čovjeka i životinja kojim se hoda b. {{001f}}dio toga od prstiju do gležnja [ima veliku ∼u; ima ∼u broj 39] 2. {{001f}}pren. dio na kojem neki… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • noga — nòga ž <D L nòzi, A nȍgu, N mn nȍge, G nȍgū/nógā reg. knjiš.> DEFINICIJA 1. anat. a. ud čovjeka i životinja kojim se hoda b. dio toga od prstiju do gležnja [ima veliku nogu; ima nogu broj 39] 2. pren. dio na kojem neki predmet stoji, npr.… …   Hrvatski jezični portal

  • klîp — m 〈N mn klı̏povi〉 1. {{001f}}bot. grozdasti cvat, npr. plod kukuruza sa zrnjem 2. {{001f}}tehn. dio stroja u obliku valjka koji klizi u cilindru motora; stap ⃞ {{001f}}bacati (komu) ∼ove pod noge podmuklo postavljati prepreke čijem uspjehu, iz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅpeo — pȅpe|o m 〈G ela〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ostatak u obliku praha od onoga što je izgorjelo [prah i ∼o] b. {{001f}}kem. anorganski ostatak izgaranja organskih tvari 2. {{001f}}pren. mrtvo tijelo, posmrtni ostaci [urna s ∼lom] ⃞ {{001f}}bacati kome… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šı̏bati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. šı̏bān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}udarati, tući šibom b. {{001f}}brzo pokretati amo tamo; vrtjeti, mahati c. {{001f}}pren. oštro koriti; grditi 2. {{001f}}razg. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šibati — šȉbati (koga, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. šȉbān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. udarati, tući šibom b. brzo pokretati amo tamo; vrtjeti, mahati c. pren. oštro koriti; grditi 2. razg. a. padati u velikom pljusku,… …   Hrvatski jezični portal

  • klip — klȋp m <N mn klȉpovi> DEFINICIJA 1. bot. grozdasti cvat, npr. plod kukuruza sa zrnjem 2. tehn. dio stroja u obliku valjka koji klizi u cilindru motora; stap FRAZEOLOGIJA bacati (komu) klipove pod noge podmuklo postavljati prepreke čijem… …   Hrvatski jezični portal

  • pepeo — pȅpeo m <G ela> DEFINICIJA 1. a. ostatak u obliku praha od onoga što je izgorjelo [prah i pepeo] b. kem. anorganski ostatak izgaranja organskih tvari 2. pren. mrtvo tijelo, posmrtni ostaci [urna s pepelom] FRAZEOLOGIJA bacati kome pepeo u… …   Hrvatski jezični portal